Results for
SCVAL Qualifier
May 11, 2007

TRACK EVENTS

4x100 Relay - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Lynbrook () Lynbrook 54.45 0

4x100 Relay - VG Heat 2

Pos Last First School Mark
Points
1 Los Altos () Los Altos 47.88 0
2 Vista () Monta Monta Vista 48.30 0
3 Saratoga () Saratoga 50.10 0
4 Los Gatos () Los Gatos 50.28 0
5 Milpitas () Milpitas 50.52 0
6 Wilcox () Wilcox 50.85 0
7 Homestead () Homestead 52.55 0
8 Mt View () Mountain View 53.40 0

4x100 Relay - VG - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Los Altos () (HT 2) Los Altos 47.88 10
2 Vista () Monta(HT 2) Monta Vista 48.30 8
3 Saratoga () (HT 2) Saratoga 50.10 6
4 Los Gatos () (HT 2) Los Gatos 50.28 4
5 Milpitas () (HT 2) Milpitas 50.52 2
6 Wilcox () (HT 2) Wilcox 50.85 1
7 Homestead () (HT 2) Homestead 52.55 0
8 Mt View () (HT 2) Mountain View 53.40 0
9 Lynbrook () (HT 1) Lynbrook 54.45 0

4x100 Relay - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Vista () Monta Monta Vista 45.71 0
2 Santa Clara () Santa Clara 45.88 0
3 Homestead () Homestead DQ 0
Los Altos () Los Altos DQ

4x100 Relay - VB Heat 2

Pos Last First School Mark
Points
1 Palo Alto () Palo Alto 43.69 0
2 Lynbrook () Lynbrook 43.78 0
3 Milpitas () Milpitas 44.11 0
4 Wilcox () Wilcox 44.49 0
5 Saratoga () Saratoga 44.99 0
6 Fremont () Fremont 45.27 0
7 Mt View () Mountain View 45.55 0
8 Gunn () Gunn 46.33 0

4x100 Relay - VB - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Palo Alto () (HT 2) Palo Alto 43.69 10
2 Lynbrook () (HT 2) Lynbrook 43.78 8
3 Milpitas () (HT 2) Milpitas 44.11 6
4 Wilcox () (HT 2) Wilcox 44.49 4
5 Saratoga () (HT 2) Saratoga 44.99 2
6 Fremont () (HT 2) Fremont 45.27 1
7 Mt View () (HT 2) Mountain View 45.55 0
8 Vista () Monta(HT 1) Monta Vista 45.71 0
9 Santa Clara () (HT 1) Santa Clara 45.88 0
10 Gunn () (HT 2) Gunn 46.33 0
11 Homestead () (HT 1) Homestead DQ 0
Los Altos () (HT 1) Los Altos DQ

1600M - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 TOWNSEND (11) KAELA Los Gatos 5:07.85 10
2 Lamble (10) Kelly Saratoga 5:12.41 8
3 Mayer (10) Allegra Gunn 5:12.45 6
4 FABRIS (11) ERIN Los Gatos 5:12.46 4
5 Reynolds (10) Mary Mountain View 5:13.24 2
6 Feng (10) Jean Monta Vista 5:13.70 1
7 Hsu (12) Angela Monta Vista 5:13.78 0
8 Cummins (12) Renata Palo Alto 5:14.19 0
9 Ivanhoe (12) Alicia Palo Alto 5:14.25 0
10 GOODWIN (12) JILL Los Gatos 5:15.79 0
11 Evans (10) Emily Homestead 5:18.11 0
12 Talbot (10) Kristine Mountain View 5:22.50 0
13 Wai (9) Karen Saratoga 5:26.08 0
14 Shak (10) Melina Milpitas 5:37.88 0

1600M - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Nickolls (12) Alec Los Altos 4:25.19 10
2 Rodriguez (10) Vince Santa Clara 4:26.99 8
3 Bill (12) Simon Monta Vista 4:27.16 6
4 Adam (11) Tariq Santa Clara 4:27.75 4
5 Shawhan (11) Dylan Los Gatos 4:27.81 2
6 Menezes (10) Alan Saratoga 4:29.26 1
7 Banks (10) Kian Saratoga 4:31.32 0
8 Jatho (12) Jimmy Los Gatos 4:32.57 0
9 Safai (9) Eric Los Altos 4:33.30 0
10 Rowe (9) Garrett Mountain View 4:33.55 0
11 Carrillo (12) Elijah Fremont 4:36.84 0

110 Hurdles - VB Heat 1 (wind +1.6)

Pos Last First School Mark
Points
1 Hersey (12) Eric Los Altos 14.03 0
2 Surprenant (11) Eric Lynbrook 16.08 0
3 Cusella (10) Christian Los Gatos 16.67 0
4 Rubin (12) Zach Gunn 17.24 0
5 Oliver (12) Alex Los Altos 17.30 0
6 Quach (12) Alex Wilcox 17.44 0

110 Hurdles - VB Heat 2 (wind +0.5)

Pos Last First School Mark
Points
1 Margevicius (12) Sam Palo Alto 15.65 0
2 Abney (12) Ryan Milpitas 16.04 0
3 Bennet (12) Andrew Milpitas 16.09 0
4 Scales (11) Michael Los Gatos 16.11 0
5 Mooers (12) Devin Mountain View 16.18 0
6 Rodriguez (12) Robert Wilcox 16.71 0
7 Whitley (12) Peter Gunn 17.11 0
8 Hourigan (12) Matt Santa Clara 17.62 0

110 Hurdles - VB - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Hersey (12) Eric(HT 1) Los Altos 14.03 10
2 Margevicius (12) Sam(HT 2) Palo Alto 15.65 8
3 Abney (12) Ryan(HT 2) Milpitas 16.04 6
4 Surprenant (11) Eric(HT 1) Lynbrook 16.08 4
5 Bennet (12) Andrew(HT 2) Milpitas 16.09 2
6 Scales (11) Michael(HT 2) Los Gatos 16.11 1
7 Mooers (12) Devin(HT 2) Mountain View 16.18 0
8 Cusella (10) Christian(HT 1) Los Gatos 16.67 0
9 Rodriguez (12) Robert(HT 2) Wilcox 16.71 0
10 Whitley (12) Peter(HT 2) Gunn 17.11 0
11 Rubin (12) Zach(HT 1) Gunn 17.24 0
12 Oliver (12) Alex(HT 1) Los Altos 17.30 0
13 Quach (12) Alex(HT 1) Wilcox 17.44 0
14 Hourigan (12) Matt(HT 2) Santa Clara 17.62 0

100 Hurdles - VG Heat 1 (wind +2.8)

Pos Last First School Mark
Points
1 Spelick (10) Mara Monta Vista 17.65 0
2 Smith (9) Tammy Saratoga 17.78 0
3 Gordon (9) Emily Santa Clara 17.81 0
4 Boyle (9) Katie Cupertino 17.85 0
5 Wong (9) Kristin Cupertino 18.07 0
6 Liu (9) Tina Fremont 18.14 0
7 Parvez (10) Riana Wilcox 18.44 0

100 Hurdles - VG Heat 2 (wind +2.2)

Pos Last First School Mark
Points
1 DienBui (12) Nha Wilcox 15.33 0
2 Engle (11) Sarah Homestead 16.15 0
3 Bahlman (10) Nikki Gunn 16.90 0
4 Olson (10) Cate Palo Alto 16.99 0
5 Nelson (12) Anndrea Mountain View 17.40 0
6 Huang (12) Jackie Palo Alto 17.67 0
7 Tom (11) Deanna Milpitas 17.70 0
8 SCALES (11) CHRISTINE Los Gatos 18.52 0

100 Hurdles - VG - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 DienBui (12) Nha(HT 2) Wilcox 15.33 10
2 Engle (11) Sarah(HT 2) Homestead 16.15 8
3 Bahlman (10) Nikki(HT 2) Gunn 16.90 6
4 Olson (10) Cate(HT 2) Palo Alto 16.99 4
5 Nelson (12) Anndrea(HT 2) Mountain View 17.40 2
6 Spelick (10) Mara(HT 1) Monta Vista 17.65 1
7 Huang (12) Jackie(HT 2) Palo Alto 17.67 0
8 Tom (11) Deanna(HT 2) Milpitas 17.70 0
9 Smith (9) Tammy(HT 1) Saratoga 17.78 0
10 Gordon (9) Emily(HT 1) Santa Clara 17.81 0
11 Boyle (9) Katie(HT 1) Cupertino 17.85 0
12 Wong (9) Kristin(HT 1) Cupertino 18.07 0
13 Liu (9) Tina(HT 1) Fremont 18.14 0
14 Parvez (10) Riana(HT 1) Wilcox 18.44 0
15 SCALES (11) CHRISTINE(HT 2) Los Gatos 18.52 0

400M - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Garnett (12) Jennifer Homestead 1:03.44 0
2 Benton (10) Julia Palo Alto 1:07.96 0

400M - VG Heat 2

Pos Last First School Mark
Points
1 Nelson (12) Bria Los Altos 58.33 0
2 Sakellar (9) Natasha Monta Vista 58.79 0
3 ERICKSON (12) JAIMEE Los Gatos 58.82 0
4 Nguyen (12) Eileen Milpitas 58.99 0
5 Rowsey (12) Kristen Los Altos 59.57 0
6 Henry (11) Nicole Wilcox 1:01.44 0
7 Gloria (10) Katrina Milpitas 1:01.78 0
8 Whittaker (9) Laura Santa Clara 1:04.69 0

400M - VG - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Nelson (12) Bria(HT 2) Los Altos 58.33 10
2 Sakellar (9) Natasha(HT 2) Monta Vista 58.79 8
3 ERICKSON (12) JAIMEE(HT 2) Los Gatos 58.82 6
4 Nguyen (12) Eileen(HT 2) Milpitas 58.99 4
5 Rowsey (12) Kristen(HT 2) Los Altos 59.57 2
6 Henry (11) Nicole(HT 2) Wilcox 1:01.44 1
7 Gloria (10) Katrina(HT 2) Milpitas 1:01.78 0
8 Garnett (12) Jennifer(HT 1) Homestead 1:03.44 0
9 Whittaker (9) Laura(HT 2) Santa Clara 1:04.69 0
10 Benton (10) Julia(HT 1) Palo Alto 1:07.96 0

400M - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Cejna (12) Daren Mountain View 52.69 0
2 Hu (11) Roger Cupertino 52.75 0
3 Ramadan (12) Zaid Santa Clara 53.62 0
4 Davis (10) Patrick Santa Clara 53.84 0
5 Martinez (12) Daniel Wilcox 54.82 0
6 Lindley (11) Sam Mountain View 55.81 0

400M - VB Heat 2

Pos Last First School Mark
Points
1 Liang (12) Curtis Gunn 50.84 0
2 Armon (12) Aric Milpitas 51.41 0
3 Dalal (12) Alex Palo Alto 52.46 0
4 Xiang (11) Willie Palo Alto 52.99 0
5 Botsford (10) Alec Mountain View 53.00 0
6 Grimm (10) Kyle Los Altos 53.60 0
7 Nguyen (9) Winton Milpitas 54.48 0
8 Olson (10) TJ Lynbrook 54.62 0

400M - VB - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Liang (12) Curtis(HT 2) Gunn 50.84 10
2 Armon (12) Aric(HT 2) Milpitas 51.41 8
3 Dalal (12) Alex(HT 2) Palo Alto 52.46 6
4 Cejna (12) Daren(HT 1) Mountain View 52.69 4
5 Hu (11) Roger(HT 1) Cupertino 52.75 2
6 Xiang (11) Willie(HT 2) Palo Alto 52.99 1
7 Botsford (10) Alec(HT 2) Mountain View 53.00 0
8 Grimm (10) Kyle(HT 2) Los Altos 53.60 0
9 Ramadan (12) Zaid(HT 1) Santa Clara 53.62 0
10 Davis (10) Patrick(HT 1) Santa Clara 53.84 0
11 Nguyen (9) Winton(HT 2) Milpitas 54.48 0
12 Olson (10) TJ(HT 2) Lynbrook 54.62 0
13 Martinez (12) Daniel(HT 1) Wilcox 54.82 0
14 Lindley (11) Sam(HT 1) Mountain View 55.81 0

100M - VG Heat 1 (wind +0.3)

Pos Last First School Mark
Points
1 Reed (11) Christine Los Gatos 12.93 0
2 Ledbetter (10) Alana Saratoga 13.11 0
3 IRIZARRY (10) SHUREE Los Gatos 13.22 0
4 Yeates (9) Emily Palo Alto 13.31 0
5 Bobb (9) Aubreanna Homestead 13.40 0
6 Estrada (11) Melody Wilcox 13.44 0
7 Crump (10) Kaylyn Homestead 13.53 0

100M - VG Heat 2 (wind +3.5)

Pos Last First School Mark
Points
1 Nguyen (12) Eileen Milpitas 12.00 0
2 Minderler (12) Marissa Monta Vista 12.28 0
3 Mickos (11) Martina Los Altos 12.29 0
4 Thomas (11) Carrie Milpitas 12.37 0
5 Crumlin (10) Anita Monta Vista 12.52 0
6 Sommers (10) Stephanie Wilcox 12.72 0
7 Spears (12) Briana Los Altos 12.82 0
8 Guy (9) Sarah Saratoga 13.12 0

100M - VG - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Nguyen (12) Eileen(HT 2) Milpitas 12.00 10
2 Minderler (12) Marissa(HT 2) Monta Vista 12.28 8
3 Mickos (11) Martina(HT 2) Los Altos 12.29 6
4 Thomas (11) Carrie(HT 2) Milpitas 12.37 4
5 Crumlin (10) Anita(HT 2) Monta Vista 12.52 2
6 Sommers (10) Stephanie(HT 2) Wilcox 12.72 1
7 Spears (12) Briana(HT 2) Los Altos 12.82 0
8 Reed (11) Christine(HT 1) Los Gatos 12.93 0
9 Ledbetter (10) Alana(HT 1) Saratoga 13.11 0
10 Guy (9) Sarah(HT 2) Saratoga 13.12 0
11 IRIZARRY (10) SHUREE(HT 1) Los Gatos 13.22 0
12 Yeates (9) Emily(HT 1) Palo Alto 13.31 0
13 Bobb (9) Aubreanna(HT 1) Homestead 13.40 0
14 Estrada (11) Melody(HT 1) Wilcox 13.44 0
15 Crump (10) Kaylyn(HT 1) Homestead 13.53 0

100M - VB Heat 1 (wind +0.1)

Pos Last First School Mark
Points
1 Henry (11) Quincy Wilcox 11.53 0
2 Sotoudeh (11) Kayvon Mountain View 11.67 0
3 Kemp (12) Matt Lynbrook 11.67 0
4 Jones (9) Daniel Palo Alto 11.69 0
5 Johnson (9) Kory Wilcox 11.77 0
6 Kalmoni (11) Seyar Lynbrook 11.81 0
7 Agahdel (12) Kourosh Saratoga 11.85 0
8 Szeto (11) Stanley Homestead 11.86 0

100M - VB Heat 2 (wind +0.3)

Pos Last First School Mark
Points
1 Hart (12) Trenton Palo Alto 11.17 0
2 Thadani (12) Sameer Lynbrook 11.18 0
3 Gilstrap (12) Jordan Mountain View 11.41 0
4 Lagemann (12) Alex Saratoga 11.47 0
5 Yanogacio (12) Edward Milpitas 11.48 0
6 Patterson (12) Justice Wilcox 11.58 0
7 Staab (12) Ryan Fremont 11.64 0
8 Shirole (11) Gaurav Gunn 11.72 0

100M - VB - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Hart (12) Trenton(HT 2) Palo Alto 11.17 10
2 Thadani (12) Sameer(HT 2) Lynbrook 11.18 8
3 Gilstrap (12) Jordan(HT 2) Mountain View 11.41 6
4 Lagemann (12) Alex(HT 2) Saratoga 11.47 4
5 Yanogacio (12) Edward(HT 2) Milpitas 11.48 2
6 Henry (11) Quincy(HT 1) Wilcox 11.53 1
7 Patterson (12) Justice(HT 2) Wilcox 11.58 0
8 Staab (12) Ryan(HT 2) Fremont 11.64 0
9 Sotoudeh (11) Kayvon(HT 1) Mountain View 11.67 0
10 Kemp (12) Matt(HT 1) Lynbrook 11.67 0
11 Jones (9) Daniel(HT 1) Palo Alto 11.69 0
12 Shirole (11) Gaurav(HT 2) Gunn 11.72 0
13 Johnson (9) Kory(HT 1) Wilcox 11.77 0
14 Kalmoni (11) Seyar(HT 1) Lynbrook 11.81 0
15 Agahdel (12) Kourosh(HT 1) Saratoga 11.85 0
16 Szeto (11) Stanley(HT 1) Homestead 11.86 0

800M - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Yuan (10) Sian Los Altos 2:27.37 0
2 Apruebo (10) Ronimarie Santa Clara 2:27.64 0
3 Yee (9) Michelle Lynbrook 2:28.17 0
4 Reynolds (10) Mary Mountain View 2:29.23 0
5 Pappas (9) Zoe Mountain View 2:29.71 0
6 La (9) Christina Saratoga 2:31.44 0
7 Huang (12) MayC Lynbrook 2:32.95 0

800M - VG Heat 2

Pos Last First School Mark
Points
1 Sabes (11) Nicole Saratoga 2:18.51 0
2 MULGANNON (11) CALLIE Los Gatos 2:18.97 0
3 PEPPARD (12) SAMANTHA Los Gatos 2:20.57 0
4 Feeley (11) Kelsey Gunn 2:22.10 0
5 Shak (10) Melina Milpitas 2:22.97 0
6 Clark (9) Rachael Gunn 2:23.31 0
7 Hsu (12) Angela Monta Vista 2:23.51 0
8 GARTON (11) KELLY Los Gatos 2:23.86 0

800M - VG - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Sabes (11) Nicole(HT 2) Saratoga 2:18.51 10
2 MULGANNON (11) CALLIE(HT 2) Los Gatos 2:18.97 8
3 PEPPARD (12) SAMANTHA(HT 2) Los Gatos 2:20.57 6
4 Feeley (11) Kelsey(HT 2) Gunn 2:22.10 4
5 Shak (10) Melina(HT 2) Milpitas 2:22.97 2
6 Clark (9) Rachael(HT 2) Gunn 2:23.31 1
7 Hsu (12) Angela(HT 2) Monta Vista 2:23.51 0
8 GARTON (11) KELLY(HT 2) Los Gatos 2:23.86 0
9 Yuan (10) Sian(HT 1) Los Altos 2:27.37 0
10 Apruebo (10) Ronimarie(HT 1) Santa Clara 2:27.64 0
11 Yee (9) Michelle(HT 1) Lynbrook 2:28.17 0
12 Reynolds (10) Mary(HT 1) Mountain View 2:29.23 0
13 Pappas (9) Zoe(HT 1) Mountain View 2:29.71 0
14 La (9) Christina(HT 1) Saratoga 2:31.44 0
15 Huang (12) MayC(HT 1) Lynbrook 2:32.95 0

800M - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Carrillo (12) Elijah Fremont 2:01.09 0
2 Landrith (11) Aaron Mountain View 2:02.27 0
3 Banks (10) Kian Saratoga 2:03.17 0
4 Freehling (11) Greg Gunn 2:03.50 0
5 Wang (12) Jason Lynbrook 2:04.22 0
6 Bedi (11) Mrinal Cupertino 2:05.13 0
7 Stabell (11) Brad Los Altos 2:06.02 0
8 Snee (12) Matt Los Gatos 2:06.88 0

800M - VB Heat 2

Pos Last First School Mark
Points
1 Bill (12) Simon Monta Vista 1:56.36 0
2 Reid (12) Robbie Mountain View 1:56.42 0
3 Berthet (12) Jon Los Gatos 1:57.05 0
4 Hunter (11) Dezmon Gunn 1:57.76 0
5 Sawyer (11) Dane Los Gatos 1:58.23 0
6 Berezin (11) Julius Palo Alto 1:59.08 0
7 Huang (12) Roger Mountain View 2:01.01 0
8 Eisen (12) Nathaniel Gunn 2:02.51 0

800M - VB - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Bill (12) Simon(HT 2) Monta Vista 1:56.36 10
2 Reid (12) Robbie(HT 2) Mountain View 1:56.42 8
3 Berthet (12) Jon(HT 2) Los Gatos 1:57.05 6
4 Hunter (11) Dezmon(HT 2) Gunn 1:57.76 4
5 Sawyer (11) Dane(HT 2) Los Gatos 1:58.23 2
6 Berezin (11) Julius(HT 2) Palo Alto 1:59.08 1
7 Huang (12) Roger(HT 2) Mountain View 2:01.01 0
8 Carrillo (12) Elijah(HT 1) Fremont 2:01.09 0
9 Landrith (11) Aaron(HT 1) Mountain View 2:02.27 0
10 Eisen (12) Nathaniel(HT 2) Gunn 2:02.51 0
11 Banks (10) Kian(HT 1) Saratoga 2:03.17 0
12 Freehling (11) Greg(HT 1) Gunn 2:03.50 0
13 Wang (12) Jason(HT 1) Lynbrook 2:04.22 0
14 Bedi (11) Mrinal(HT 1) Cupertino 2:05.13 0
15 Stabell (11) Brad(HT 1) Los Altos 2:06.02 0
16 Snee (12) Matt(HT 1) Los Gatos 2:06.88 0

300 Hurdles - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Reed (11) Christine Los Gatos 47.72 0
2 Evans (10) Emily Homestead 50.14 0
3 Goupil (12) Louise Los Altos 50.55 0
4 Mazloom (11) Anisiha Homestead 50.89 0
5 Kaestner (12) Cheryl Mountain View 51.49 0
6 Parvez (10) Riana Wilcox 52.31 0
7 Wong (10) Abigail Cupertino 52.74 0
8 Newswanger (9) Carolyn Homestead 53.16 0

300 Hurdles - VG Heat 2

Pos Last First School Mark
Points
1 Margerum (9) Sunny Gunn 48.29 0
2 Olson (10) Cate Palo Alto 48.55 0
3 Gordon (9) Emily Santa Clara 48.74 0
4 Boyle (9) Katie Cupertino 49.09 0
5 Huang (12) Jackie Palo Alto 49.10 0
6 Bahlman (10) Nikki Gunn 49.45 0
7 Wong (9) Kristin Cupertino 50.51 0
8 DienBui (12) Nha Wilcox 52.03 0

300 Hurdles - VG - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Reed (11) Christine(HT 1) Los Gatos 47.72 10
2 Margerum (9) Sunny(HT 2) Gunn 48.29 8
3 Olson (10) Cate(HT 2) Palo Alto 48.55 6
4 Gordon (9) Emily(HT 2) Santa Clara 48.74 4
5 Boyle (9) Katie(HT 2) Cupertino 49.09 2
6 Huang (12) Jackie(HT 2) Palo Alto 49.10 1
7 Bahlman (10) Nikki(HT 2) Gunn 49.45 0
8 Evans (10) Emily(HT 1) Homestead 50.14 0
9 Wong (9) Kristin(HT 2) Cupertino 50.51 0
10 Goupil (12) Louise(HT 1) Los Altos 50.55 0
11 Mazloom (11) Anisiha(HT 1) Homestead 50.89 0
12 Kaestner (12) Cheryl(HT 1) Mountain View 51.49 0
13 DienBui (12) Nha(HT 2) Wilcox 52.03 0
14 Parvez (10) Riana(HT 1) Wilcox 52.31 0
15 Wong (10) Abigail(HT 1) Cupertino 52.74 0
16 Newswanger (9) Carolyn(HT 1) Homestead 53.16 0

300 Hurdles - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Hersey (12) Eric Los Altos 38.75 0
2 Surprenant (11) Eric Lynbrook 42.20 0
3 Rickman (11) Max Monta Vista 42.76 0
4 Hourigan (12) Matt Santa Clara 43.71 0
5 Scales (11) Michael Los Gatos 44.05 0
6 Cusella (10) Christian Los Gatos 44.05 0
7 Kadam (11) Aditya Mountain View 47.17 0

300 Hurdles - VB Heat 2

Pos Last First School Mark
Points
1 Bennett (12) Andrew Milpitas 41.31 0
2 Margevicius (12) Sam Palo Alto 42.12 0
3 Liang (12) Curtis Gunn 42.57 0
4 Quach (12) Alex Wilcox 42.92 0
5 Oliver (12) Alex Los Altos 43.01 0
6 Lam (11) Walter Saratoga 43.38 0
7 Whitley (12) Peter Gunn 43.77 0
8 Lemak (12) Nikolai Mountain View 44.19 0

300 Hurdles - VB - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Hersey (12) Eric(HT 1) Los Altos 38.75 10
2 Bennett (12) Andrew(HT 2) Milpitas 41.31 8
3 Margevicius (12) Sam(HT 2) Palo Alto 42.12 6
4 Surprenant (11) Eric(HT 1) Lynbrook 42.20 4
5 Liang (12) Curtis(HT 2) Gunn 42.57 2
6 Rickman (11) Max(HT 1) Monta Vista 42.76 1
7 Quach (12) Alex(HT 2) Wilcox 42.92 0
8 Oliver (12) Alex(HT 2) Los Altos 43.01 0
9 Lam (11) Walter(HT 2) Saratoga 43.38 0
10 Hourigan (12) Matt(HT 1) Santa Clara 43.71 0
11 Whitley (12) Peter(HT 2) Gunn 43.77 0
12 Scales (11) Michael(HT 1) Los Gatos 44.05 0
13 Cusella (10) Christian(HT 1) Los Gatos 44.05 0
14 Lemak (12) Nikolai(HT 2) Mountain View 44.19 0
15 Kadam (11) Aditya(HT 1) Mountain View 47.17 0

200M - VG Heat 1 (wind +0.6)

Pos Last First School Mark
Points
1 Spears (12) Briana Los Altos 26.31 0
2 Sommers (10) Stephanie Wilcox 26.51 0
3 Guy (9) Sarah Saratoga 27.09 0
4 Bobb (9) Aubreanna Homestead 27.77 0
5 Amsden (12) Ronnie Mountain View 27.85 0
6 VanSchravendij (10) Brittany Fremont 28.34 0

200M - VG Heat 2 (wind +0.8)

Pos Last First School Mark
Points
1 Nguyen (12) Eileen Milpitas 24.76 0
2 Mickos (11) Martina Los Altos 25.60 0
3 Minderler (12) Marissa Monta Vista 25.68 0
4 Sakellar (9) Natasha Monta Vista 25.76 0
5 Thomas (11) Carrie Milpitas 25.76 0
6 Nelson (12) Bria Los Altos 25.97 0
7 ERICKSON (12) JAIMEE Los Gatos 26.51 0
8 Gloria (10) Katrina Milpitas 26.76 0

200M - VG - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Nguyen (12) Eileen(HT 2) Milpitas 24.76 10
2 Mickos (11) Martina(HT 2) Los Altos 25.60 8
3 Minderler (12) Marissa(HT 2) Monta Vista 25.68 6
4 Sakellar (9) Natasha(HT 2) Monta Vista 25.76 4
5 Thomas (11) Carrie(HT 2) Milpitas 25.76 2
6 Nelson (12) Bria(HT 2) Los Altos 25.97 1
7 Spears (12) Briana(HT 1) Los Altos 26.31 0
8 Sommers (10) Stephanie(HT 1) Wilcox 26.51 0
9 ERICKSON (12) JAIMEE(HT 2) Los Gatos 26.51 0
10 Gloria (10) Katrina(HT 2) Milpitas 26.76 0
11 Guy (9) Sarah(HT 1) Saratoga 27.09 0
12 Bobb (9) Aubreanna(HT 1) Homestead 27.77 0
13 Amsden (12) Ronnie(HT 1) Mountain View 27.85 0
14 VanSchravendij (10) Brittany(HT 1) Fremont 28.34 0

200M - VB Heat 1 (wind +0.7)

Pos Last First School Mark
Points
1 Hartstein (11) Brandon Monta Vista 23.29 0
2 Sotoudeh (11) Kayvon Mountain View 23.86 0
3 Agahdel (12) Kourosh Saratoga 24.44 0

200M - VB Heat 2 (wind +1.5)

Pos Last First School Mark
Points
1 Thadani (12) Sameer Lynbrook 22.83 0
2 Armon (12) Aric Milpitas 23.11 0
3 Hart (12) Trenton Palo Alto 23.14 0
4 Gilstrap (12) Jordan Mountain View 23.25 0
5 Jones (9) Daniel Palo Alto 23.47 0
6 Staab (12) Ryan Fremont 23.58 0
7 Johnson (9) Kory Wilcox 23.64 0
8 Olson (10) TJ Lynbrook 23.68 0

200M - VB - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Thadani (12) Sameer(HT 2) Lynbrook 22.83 10
2 Armon (12) Aric(HT 2) Milpitas 23.11 8
3 Hart (12) Trenton(HT 2) Palo Alto 23.14 6
4 Gilstrap (12) Jordan(HT 2) Mountain View 23.25 4
5 Hartstein (11) Brandon(HT 1) Monta Vista 23.29 2
6 Jones (9) Daniel(HT 2) Palo Alto 23.47 1
7 Staab (12) Ryan(HT 2) Fremont 23.58 0
8 Johnson (9) Kory(HT 2) Wilcox 23.64 0
9 Olson (10) TJ(HT 2) Lynbrook 23.68 0
10 Sotoudeh (11) Kayvon(HT 1) Mountain View 23.86 0
11 Agahdel (12) Kourosh(HT 1) Saratoga 24.44 0

3200M (2 mile) - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 TOWNSEND (11) KAELA Los Gatos 11:18.20 10
2 Feng (10) Jean Monta Vista 11:24.50 8
3 Mayer (10) Allegra Gunn 11:27.83 6
4 Lacy (12) Ingrid Santa Clara 11:30.23 4
5 Sijstermans (12) Marloes Mountain View 11:32.01 2
6 Shiokawa (11) Sumika Cupertino 11:32.62 1
7 Fawcett (9) Lisa Gunn 11:33.23 0
8 Worsham (12) Lisa Monta Vista 11:35.10 0
9 Talbot (10) Kristine Mountain View 11:37.46 0
10 Nast (10) Katie Saratoga 11:37.91 0
11 KNUDSEN (12) PAIGE Los Gatos 11:38.94 0
12 Morimoto (11) Tania Mountain View 11:53.16 0
13 Russel (12) Caitlin Los Altos 12:04.48 0
14 Reid (10) Joanne Gunn 12:13.94 0
15 Yuan (10) Sian Los Altos 12:14.12 0

3200M (2 mile) - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 MacQuitty (9) Philip Palo Alto 9:30.35 10
2 Petrillo (12) Matthew Los Gatos 9:36.45 8
3 Jacobs (12) Brad Saratoga 9:40.05 6
4 Johnson (11) Michael Los Gatos 9:40.47 4
5 Chu (12) Jonathan Gunn 9:40.76 2
6 Ejigu (11) Kindu Santa Clara 9:42.11 1
7 Burich (12) Andy Los Gatos 9:46.43 0
8 Gebrekristos (11) Abiy Cupertino 9:52.81 0
9 Myjer (9) Ian Mountain View 9:53.78 0
10 Signore (9) Luca Lynbrook 9:55.79 0
11 Chu (12) Calvin Gunn 9:57.76 0
12 Cottle (12) Peter Los Gatos 9:59.04 0
13 Rodriguez (10) Vince Santa Clara 10:08.34 0
14 Crum (11) Clifford Milpitas 10:08.69 0
15 Narang (11) Rajan Palo Alto 10:14.80 0
16 Siebel-Cortopassi (11) Dan Monta Vista 10:19.28 0

4x400 Relay (mile) - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Homestead () Homestead 4:19.97 0
2 Wilcox () Wilcox 4:23.72 0
3 Santa Clara () Santa Clara 4:24.10 0
4 Lynbrook () Lynbrook 4:30.48 0

4x400 Relay (mile) - VG Heat 2

1. Los Altos - 4:01.8
2. Saratoga - 4:05.2
3. Los Gatos - 4:06.2
4. Monta Vista - 4:08.1
5. Milpitas - 4:10.1
6. Cupertino - 4:11.7
7. Gunn - 4:16.2
8. Mountain View - 4:22.4

4x400 Relay (mile) - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Vista () Monta Monta Vista 3:34.22 0
2 Milpitas () Milpitas 3:35.20 0
3 Los Altos () Los Altos 3:36.28 0
4 Santa Clara () Santa Clara 3:36.47 0
5 Cupertino () Cupertino 3:38.53 0
6 Homestead () Homestead 3:50.62 0

4x400 Relay (mile) - VB Heat 2

Pos Last First School Mark
Points
1 Mt View () Mountain View 3:29.12 0
2 Gunn () Gunn 3:29.80 0
3 Los Gatos () Los Gatos 3:30.75 0
4 Palo Alto () Palo Alto 3:31.26 0
5 Lynbrook () Lynbrook 3:34.89 0
6 Wilcox () Wilcox 3:34.95 0
7 Saratoga () Saratoga 3:37.03 0
8 Fremont () Fremont 3:37.33 0

4x400 Relay (mile) - VB - Combined

Pos Last First School Mark
Points
1 Mt View () (HT 2) Mountain View 3:29.12 10
2 Gunn () (HT 2) Gunn 3:29.80 8
3 Los Gatos () (HT 2) Los Gatos 3:30.75 6
4 Palo Alto () (HT 2) Palo Alto 3:31.26 4
5 Vista () Monta(HT 1) Monta Vista 3:34.22 2
6 Lynbrook () (HT 2) Lynbrook 3:34.89 1
7 Wilcox () (HT 2) Wilcox 3:34.95 0
8 Milpitas () (HT 1) Milpitas 3:35.20 0
9 Los Altos () (HT 1) Los Altos 3:36.28 0
10 Santa Clara () (HT 1) Santa Clara 3:36.47 0
11 Saratoga () (HT 2) Saratoga 3:37.03 0
12 Fremont () (HT 2) Fremont 3:37.33 0
13 Cupertino () (HT 1) Cupertino 3:38.53 0
14 Homestead () (HT 1) Homestead 3:50.62 0

FIELD EVENTS

Shot Put - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Musika (11) Luisa Milpitas 40-07.00 10
2 Oseso (12) Linda Santa Clara 37-03.00 8
3 Hardiman (9) Myeesha Wilcox 35-06.00 6
4 ZEITER (12) NIKKI Los Gatos 35-04.50 4
5 Nolet (12) Sarah Los Altos 33-07.00 2
6 Chung (9) Michelle Cupertino 33-00.00 1
7 Williams (12) Chelsea Palo Alto 30-04.00 0
8 Daniels (11) Kathryn Milpitas 30-03.00 0
9 Thomas (11) Maria Milpitas 30-00.00 0
10 Weir (9) Jillian Fremont 28-11.50 0
11 Groeschen (11) Sarah Homestead 26-07.00 0
12 Alejo (9) Christine Santa Clara 26-02.00 0

Shot Put - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Quirke (11) Colin Los Gatos 58-07.00 10
2 Horn (12) Randall Los Gatos 54-01.50 8
3 Perotta (12) Brett Los Altos 50-06.00 6
4 Koloto (12) Fred Palo Alto 50-05.00 4
5 Dallas (11) Jackson Los Gatos 49-02.00 2
6 Mamoon (12) Jaraad Homestead 47-05.00 1
7 Lee (12) Anthony Milpitas 47-00.00 0
8 Kemp (12) Matt Lynbrook 47-00.00 0
9 Lemak (12) Nikolai Mountain View 44-03.50 0
10 Saadeh (12) Yousef Los Altos 44-01.50 0
11 Griffin (12) Jesse Mountain View 43-00.50 0
12 Day (11) Scott Lynbrook 41-01.50 0
13 Lopez (11) Austin Homestead 41-01.50 0
14 Rivera (12) RJ Fremont 39-06.00 0

Discus - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Oseso (12) Linda Santa Clara 121-00.00 10
2 Daniels (11) Kathryn Milpitas 119-04.00 8
3 Johnson (11) Katherine Mountain View 109-05.00 6
4 Chung (9) Michelle Cupertino 105-11.00 4
5 Nolet (12) Sarah Los Altos 105-08.00 2
6 Thomas (11) Maria Milpitas 105-03.00 1
7 Weir (9) Jillian Fremont 102-09.00 0
8 Musika (11) Luisa Milpitas 91-07.00 0
9 Williams (12) Chelsea Palo Alto 91-02.00 0
10 Ottey (?) Tracy Santa Clara 90-11.00 0
11 Hardiman (9) Myeesha Wilcox 90-05.00 0
12 DALLAS (9) BROOKLYN Los Gatos 84-06.00 0
13 Zavaleta (12) Marisol Santa Clara 83-09.00 0
14 ZEITER (12) NIKKI Los Gatos 80-09.00 0
15 Langi (9) Luisa Gunn 72-05.00 0

Discus - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Horn (12) Randall Los Gatos 158-07.00 10
2 Quirke (11) Colin Los Gatos 155-01.00 8
3 Mamoon (12) Jaraad Homestead 147-03.00 6
4 Perotta (12) Brett Los Altos 144-03.00 4
5 Griffin (12) Jesse Mountain View 141-10.00 2
6 Baca (12) Ramiro Wilcox 137-11.00 1
7 Koloto (12) Fred Palo Alto 132-10.00 0
8 Yefet (11) Adam Mountain View 130-09.00 0
9 Lopez (11) Austin Homestead 129-01.00 0
10 Duong (12) Sang Milpitas 128-03.00 0
11 Miller (12) Garrett Los Altos 126-08.00 0
12 Dallas (11) Jackson Los Gatos 124-01.00 0
13 Lee (12) Anthony Milpitas 119-09.00 0
14 Duong (10) Viet Milpitas 115-05.00 0
15 Kemp (12) Matt Lynbrook 112-04.00 0

High Jump - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Dolbec (10) Kiersten Saratoga 5-03.00 10
2 Hayes (9) Alissa Homestead 5-01.00 8
3 Montin (11) Helena Monta Vista 5-01.00 6
4 SCALES (11) CHRISTINE Los Gatos 5-01.00 4
5 Nelson (12) Anndrea Mountain View 4-11.00 2
6 Tsai (12) Jessica Lynbrook 4-11.00 1
7 Ryan (11) Ruthie Palo Alto 4-09.00 0
7 Kaestner (12) Cheryl Mountain View 4-09.00 0
9 Thom (11) Kelly Mountain View 4-09.00 0
10 Wong (9) Kristin Cupertino 4-09.00 0
11 Parcel (10) Lauren Monta Vista 4-09.00 0
12 STONE (9) BRONWYN Los Gatos 4-07.00 0
12 Eaton (11) April Los Altos 4-07.00 0
12 Ho (11) Elizabeth Milpitas 4-07.00 0
Dodani (12) Nikki Gunn No Mark
Chan (12) Jessica Gunn No Mark

High Jump - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Scott (11) Mike Palo Alto 6-04.00 10
2 Rutledge (11) Kevin Los Gatos 6-02.00 8
3 Broadnax (12) Theo Wilcox 5-10.00 6
4 Evans (11) Nick Los Altos 5-10.00 3
4 Greathouse (11) Brad Los Altos 5-10.00 3
6 Blomquist (10) Scott Lynbrook 5-08.00 1
7 Valdez (11) Jeff Milpitas 5-06.00 0
7 Johnson (9) Kory Wilcox 5-06.00 0
7 Powell (11) Dominic Palo Alto 5-06.00 0
10 Bakken (12) Christian Palo Alto 5-06.00 0
10 Dickson (12) Max Wilcox 5-06.00 0
10 Mooers (12) Devin Mountain View 5-06.00 0
Scales (11) Andrew Los Gatos No Mark
Reichert (12) Alex Mountain View No Mark
Impresscia (12) Michael Los Altos No Mark

Long Jump - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Margerum (9) Sunny Gunn 16-05.00 10
2 SCALES (11) CHRISTINE Los Gatos 16-04.25 8
3 Leung (11) Elise Monta Vista 16-02.00 6
4 Thom (11) Kelly Mountain View 15-11.50 4
5 Brenner (9) Sonya Saratoga 15-09.50 2
6 Cole (10) Ashley Saratoga 15-09.50 1
7 Amsden (12) Roni Mountain View 15-08.50 0
8 Yogev (9) Adi Los Altos 15-07.75 0
9 Ledbetter (10) Alana Saratoga 15-03.25 0
10 Glick (11) Stephanie Cupertino 15-03.00 0
11 Ho (11) Elizabeth Milpitas 15-01.50 0
12 Wong (10) Abigail Cupertino 15-01.50 0
13 Tsai (12) Jessica Lynbrook 15-00.00 0
14 GRANADINO (12) LAUREN Los Gatos 14-09.50 0
15 Gallego (10) Courtnie Milpitas 14-08.50 0
16 Salvador (11) Britteny Santa Clara 14-08.00 0
17 Estrada (11) Melody Wilcox 14-07.75 0

Long Jump - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Scott (11) Mike Palo Alto 22-01.50 10
2 Rutledge (11) Kevin Los Gatos 21-00.75 8
3 Yanogacio (12) Edward Milpitas 20-10.50 6
4 Quock (12) Kevin Homestead 20-04.25 4
5 Broadnax (12) Theo Wilcox 19-09.50 2
6 Ramos (12) Bernie Milpitas 19-08.00 1
7 Godin (11) Nick Palo Alto 19-07.75 0
8 Meza (10) Gibran Saratoga 19-07.00 0
9 Yanogacio (10) Lendl Milpitas 19-01.00 0
10 Huang (12) Roger Mountain View 18-09.75 0
11 Dickson (12) Max Wilcox 18-09.25 0
12 Lam (12) Richard Lynbrook 18-03.00 0
13 Briggs (12) Antione Wilcox 17-10.75 0
14 Kalmoni (11) Seyar Lynbrook 16-09.50 0

Triple Jump - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Sommers (10) Stephanie Wilcox 35-10.00 10
2 DienBui (12) Nha Wilcox 35-06.50 8
3 Leung (11) Elise Monta Vista 35-05.50 6
4 Glick (11) Stephanie Cupertino 34-09.00 4
5 Salvador (11) Britteny Santa Clara 34-02.00 2
6 Lee (10) Diana Lynbrook 33-03.50 1
7 Thom (11) Kelly Mountain View 33-03.50 0
8 Nelson (12) Anndrea Mountain View 32-08.50 0
9 Brenner (9) Sonya Saratoga 32-07.00 0
10 Yogev (9) Adi Los Altos 32-03.50 0
11 LEWIS (9) LOREE Los Gatos 32-01.50 0
12 GRANADINO (12) LAUREN Los Gatos 30-02.75 0

Triple Jump - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Scott (11) Mike Palo Alto 43-04.00 10
2 Yanogacio (10) Lendl Milpitas 42-02.50 8
3 McCullough (10) Mike Los Gatos 41-02.50 6
4 Meza (10) Gibran Saratoga 41-01.50 4
5 Nguyen (9) Winton Milpitas 40-11.00 2
6 Quock (12) Kevin Homestead 40-01.00 1
7 Cai (11) Yuan Monta Vista 39-06.50 0
8 Kadam (11) Aditya Mountain View 39-03.00 0
9 Greathouse (11) Brad Los Altos 39-02.50 0
10 Ibok (12) Ime Wilcox 38-04.50 0
11 Broadnax (12) Theo Wilcox 38-04.50 0
12 Hourigan (12) Matt Santa Clara 37-00.00 0
13 Ouraie (10) Sina Saratoga 36-08.00 0
14 Ghafori (11) Kian Saratoga 36-02.25 0

Pole Vault - VG Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Engle (11) Sarah Homestead 12-00.00 10
2 REED (11) CHRISTINE Los Gatos 10-00.00 8
3 L'Heureux (10) Colette Santa Clara 8-06.00 6
4 HOGAN (11) HAYLEY Los Gatos 8-06.00 4
5 FUNG (11) JENNY Los Gatos 8-00.00 2
Siu (12) Cynthia Lynbrook No Mark

Pole Vault - VB Heat 1

Pos Last First School Mark
Points
1 Weiler (11) Nico Los Gatos 17-03.00 10
2 van Niekerk (11) Ryan Los Gatos 14-06.00 8

SCVAL Qualifier

Team Results

School Varsity
Girls
    Varsity
Boys
    J.V.
Girls
    F.S.
Boys
 
Cupertino 13   2   0   0  
Fremont 0   1   0   0  
Gunn 41   26   0   0  
Homestead 26   12   0   0  
Los Altos 51   46   0   0  
Los Gatos 94   107   0   0  
Lynbrook 2   36   0   0  
Milpitas 55   57   0   0  
Monta Vista 68   21   0   0  
Mountain View 18   34   0   0  
Palo Alto 11   97   0   0  
Santa Clara 34   13   0   0  
Saratoga 45   17   0   0  
Wilcox 37   14   0   0