Dougherty Vly @ noone : 02-08-17 @ 3:30 VG Results Meet Pictures
Event 005 Girls 1600 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Aushmitha Grewal 10 Dougherty Vly 5:57.71 1 2 Polina Popova 10 Dougherty Vly 6:01.79 1 3 Aesha Valia 9 Dougherty Vly 6:17.64 1 4 Puja Oak 9 Dougherty Vly 6:19.35 1 5 Sofia Cuevas 10 Dougherty Vly 6:20.05 1 6 Hannah Seastres 12 Dougherty Vly 6:23.46 1 7 Tanirika Singh 9 Dougherty Vly 6:32.18 1 8 Briana Sanchez 10 Dougherty Vly 6:33.60 1 9 Enya Pan 9 Dougherty Vly 6:35.09 1 10 Ada Zhong 9 Dougherty Vly 6:42.44 1 11 Kelly Wong 12 Dougherty Vly 6:43.81 1 12 Grace Lu 10 Dougherty Vly 6:44.00 1 13 Katherine Huynh 10 Dougherty Vly 6:44.03 1 14 Brittany Lum 9 Dougherty Vly 6:45.94 1 15 Frida Garcia 9 Dougherty Vly 6:48.35 1 16 Crystal Liu 10 Dougherty Vly 6:49.63 1 17 Spurthi Rallapalli 11 Dougherty Vly 6:50.02 1 18 Yuvika Gupta 11 Dougherty Vly 6:50.31 1 19 Bothayna Mohamed 11 Dougherty Vly 6:50.66 1 20 Haley Lewsey 11 Dougherty Vly 6:51.64 1 21 Eve Zhong 11 Dougherty Vly 6:52.96 1 22 Sahana Dhillon 9 Dougherty Vly 6:54.17 1 23 Connie Yoon 11 Dougherty Vly 6:54.33 1 24 Ananya Goyal 11 Dougherty Vly 6:56.21 1 25 Samikshya Dhungana 11 Dougherty Vly 6:57.86 1 26 Nikita Tirupatni 11 Dougherty Vly 7:03.84 1 27 Ysabel Yu 10 Dougherty Vly 7:04.13 1 28 Annie Teng 10 Dougherty Vly 7:06.19 1 29 Megan Lum 10 Dougherty Vly 7:06.26 1 30 Ritika Mitra 9 Dougherty Vly 7:07.97 1 31 Sophia Zhou 11 Dougherty Vly 7:09.72 1 32 Subin Kim 11 Dougherty Vly 7:10.40 1 33 Annica Taylor 9 Dougherty Vly 7:12.80 1 34 Chloe Jopanda 10 Dougherty Vly 7:22.61 1 35 Allison Pomeroy 9 Dougherty Vly 7:28.58 1 36 Kavya Marrapu 10 Dougherty Vly 7:29.28 1 37 Eryn Lum 12 Dougherty Vly 7:42.10 1 Event 005 Girls 1600 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Vivian Li 9 Dougherty Vly 7:24.91 2 2 Tracey Ley 9 Dougherty Vly 7:26.44 2 3 Linda Wu 9 Dougherty Vly 7:53.93 2 Event 005 Girls 1600 Meter Varsity (Combined) ======================================================================== Name Year School Finals H# ======================================================================== 1 Aushmitha Grewal 10 Dougherty Vly 5:57.71 1 2 Polina Popova 10 Dougherty Vly 6:01.79 1 3 Aesha Valia 9 Dougherty Vly 6:17.64 1 4 Puja Oak 9 Dougherty Vly 6:19.35 1 5 Sofia Cuevas 10 Dougherty Vly 6:20.05 1 6 Hannah Seastres 12 Dougherty Vly 6:23.46 1 7 Tanirika Singh 9 Dougherty Vly 6:32.18 1 8 Briana Sanchez 10 Dougherty Vly 6:33.60 1 9 Enya Pan 9 Dougherty Vly 6:35.09 1 10 Ada Zhong 9 Dougherty Vly 6:42.44 1 11 Kelly Wong 12 Dougherty Vly 6:43.81 1 12 Grace Lu 10 Dougherty Vly 6:44.00 1 13 Katherine Huynh 10 Dougherty Vly 6:44.03 1 14 Brittany Lum 9 Dougherty Vly 6:45.94 1 15 Frida Garcia 9 Dougherty Vly 6:48.35 1 16 Crystal Liu 10 Dougherty Vly 6:49.63 1 17 Spurthi Rallapalli 11 Dougherty Vly 6:50.02 1 18 Yuvika Gupta 11 Dougherty Vly 6:50.31 1 19 Bothayna Mohamed 11 Dougherty Vly 6:50.66 1 20 Haley Lewsey 11 Dougherty Vly 6:51.64 1 21 Eve Zhong 11 Dougherty Vly 6:52.96 1 22 Sahana Dhillon 9 Dougherty Vly 6:54.17 1 23 Connie Yoon 11 Dougherty Vly 6:54.33 1 24 Ananya Goyal 11 Dougherty Vly 6:56.21 1 25 Samikshya Dhungana 11 Dougherty Vly 6:57.86 1 26 Nikita Tirupatni 11 Dougherty Vly 7:03.84 1 27 Ysabel Yu 10 Dougherty Vly 7:04.13 1 28 Annie Teng 10 Dougherty Vly 7:06.19 1 29 Megan Lum 10 Dougherty Vly 7:06.26 1 30 Ritika Mitra 9 Dougherty Vly 7:07.97 1 31 Sophia Zhou 11 Dougherty Vly 7:09.72 1 32 Subin Kim 11 Dougherty Vly 7:10.40 1 33 Annica Taylor 9 Dougherty Vly 7:12.80 1 34 Chloe Jopanda 10 Dougherty Vly 7:22.61 1 35 Vivian Li 9 Dougherty Vly 7:24.91 2 36 Tracey Ley 9 Dougherty Vly 7:26.44 2 37 Allison Pomeroy 9 Dougherty Vly 7:28.58 1 38 Kavya Marrapu 10 Dougherty Vly 7:29.28 1 39 Eryn Lum 12 Dougherty Vly 7:42.10 1 40 Linda Wu 9 Dougherty Vly 7:53.93 2 Event 013 Girls 400 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Hannah Seastres 12 Dougherty Vly 1:12.71 1 2 Tanirika Singh 9 Dougherty Vly 1:16.37 1 3 Briana Sanchez 10 Dougherty Vly 1:16.49 1 4 Victoria Skye Kramer 10 Dougherty Vly 1:20.26 1 5 Haley Lewsey 11 Dougherty Vly 1:21.27 1 6 Kylie Douglas 9 Dougherty Vly 1:23.45 1 7 Alana Smith 9 Dougherty Vly 1:27.51 1 8 Mia Taylor 9 Dougherty Vly 1:30.25 1 9 Maya Bhaskaran 9 Dougherty Vly 1:30.44 1 Event 013 Girls 400 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Polina Popova 10 Dougherty Vly 1:07.31 2 2 Tarra O'Malley 11 Dougherty Vly 1:08.53 2 3 Puja Oak 9 Dougherty Vly 1:14.78 2 4 Frida Garcia 9 Dougherty Vly 1:16.66 2 5 Audrey Yee 9 Dougherty Vly 1:17.19 2 6 Tanvi Thummala 9 Dougherty Vly 1:18.85 2 7 Sahana Dhillon 9 Dougherty Vly 1:26.63 2 8 Anoushka Basu 9 Dougherty Vly 1:41.10 2 Event 013 Girls 400 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Enya Pan 9 Dougherty Vly 1:14.68 3 2 Ada Zhong 9 Dougherty Vly 1:17.55 3 3 Haley Raizes 12 Dougherty Vly 1:23.29 3 4 Vijetha Ramajayam 11 Dougherty Vly 1:23.33 3 5 Kelsey Ley 9 Dougherty Vly 1:24.73 3 6 Isabella Miller 10 Dougherty Vly 1:28.80 3 7 Shalini Saravanan 9 Dougherty Vly 1:31.37 3 8 Brianna Huffmaster 9 Dougherty Vly 1:31.69 3 Event 013 Girls 400 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Lydia Bo 9 Dougherty Vly 1:15.26 4 2 Emily Yu 9 Dougherty Vly 1:18.86 4 3 Maryam Siddiqui 11 Dougherty Vly 1:20.89 4 4 Kelly Ayabe 9 Dougherty Vly 1:21.38 4 5 Siri Deevi 9 Dougherty Vly 1:23.88 4 6 Christine Mok 10 Dougherty Vly 1:25.06 4 7 Claire Bae 10 Dougherty Vly 1:26.27 4 8 Nawon Kim 11 Dougherty Vly 1:32.99 4 Event 013 Girls 400 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Esha Grewal 9 Dougherty Vly 1:19.08 5 2 Sarayu Jaladanki 9 Dougherty Vly 1:20.19 5 3 Soniya Gaikwad 9 Dougherty Vly 1:26.37 5 4 Francesca Adaya 10 Dougherty Vly 1:33.17 5 5 shobha joneja 9 Dougherty Vly 1:34.04 5 6 Harshini Paruchuru 10 Dougherty Vly 1:35.01 5 7 Zahra Jafri 9 Dougherty Vly 1:48.95 5 Event 013 Girls 400 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Sydney Lewis 9 Dougherty Vly 1:13.62 6 2 Kylie Gillmore 9 Dougherty Vly 1:17.72 6 3 Mahita Yerramsetti 10 Dougherty Vly 1:21.07 6 4 Lisa Matos 11 Dougherty Vly 1:22.49 6 5 Niharika Alapati 9 Dougherty Vly 1:23.55 6 6 Snigdha Bidurukontam 10 Dougherty Vly 1:25.41 6 7 Aileen Tang 12 Dougherty Vly 1:29.52 6 8 Deisha Adhishesh 9 Dougherty Vly 1:41.28 6 Event 013 Girls 400 Meter Varsity (Combined) ======================================================================== Name Year School Finals H# ======================================================================== 1 Polina Popova 10 Dougherty Vly 1:07.31 2 2 Tarra O'Malley 11 Dougherty Vly 1:08.53 2 3 Hannah Seastres 12 Dougherty Vly 1:12.71 1 4 Sydney Lewis 9 Dougherty Vly 1:13.62 6 5 Enya Pan 9 Dougherty Vly 1:14.68 3 6 Puja Oak 9 Dougherty Vly 1:14.78 2 7 Lydia Bo 9 Dougherty Vly 1:15.26 4 8 Tanirika Singh 9 Dougherty Vly 1:16.37 1 9 Briana Sanchez 10 Dougherty Vly 1:16.49 1 10 Frida Garcia 9 Dougherty Vly 1:16.66 2 11 Audrey Yee 9 Dougherty Vly 1:17.19 2 12 Ada Zhong 9 Dougherty Vly 1:17.55 3 13 Kylie Gillmore 9 Dougherty Vly 1:17.72 6 14 Tanvi Thummala 9 Dougherty Vly 1:18.85 2 15 Emily Yu 9 Dougherty Vly 1:18.86 4 16 Esha Grewal 9 Dougherty Vly 1:19.08 5 17 Sarayu Jaladanki 9 Dougherty Vly 1:20.19 5 18 Victoria Skye Kramer 10 Dougherty Vly 1:20.26 1 19 Maryam Siddiqui 11 Dougherty Vly 1:20.89 4 20 Mahita Yerramsetti 10 Dougherty Vly 1:21.07 6 21 Haley Lewsey 11 Dougherty Vly 1:21.27 1 22 Kelly Ayabe 9 Dougherty Vly 1:21.38 4 23 Lisa Matos 11 Dougherty Vly 1:22.49 6 24 Haley Raizes 12 Dougherty Vly 1:23.29 3 25 Vijetha Ramajayam 11 Dougherty Vly 1:23.33 3 26 Kylie Douglas 9 Dougherty Vly 1:23.45 1 27 Niharika Alapati 9 Dougherty Vly 1:23.55 6 28 Siri Deevi 9 Dougherty Vly 1:23.88 4 29 Kelsey Ley 9 Dougherty Vly 1:24.73 3 30 Christine Mok 10 Dougherty Vly 1:25.06 4 31 Snigdha Bidurukontam 10 Dougherty Vly 1:25.41 6 32 Claire Bae 10 Dougherty Vly 1:26.27 4 33 Soniya Gaikwad 9 Dougherty Vly 1:26.37 5 34 Sahana Dhillon 9 Dougherty Vly 1:26.63 2 35 Alana Smith 9 Dougherty Vly 1:27.51 1 36 Isabella Miller 10 Dougherty Vly 1:28.80 3 37 Aileen Tang 12 Dougherty Vly 1:29.52 6 38 Mia Taylor 9 Dougherty Vly 1:30.25 1 39 Maya Bhaskaran 9 Dougherty Vly 1:30.44 1 40 Shalini Saravanan 9 Dougherty Vly 1:31.37 3 41 Brianna Huffmaster 9 Dougherty Vly 1:31.69 3 42 Nawon Kim 11 Dougherty Vly 1:32.99 4 43 Francesca Adaya 10 Dougherty Vly 1:33.17 5 44 shobha joneja 9 Dougherty Vly 1:34.04 5 45 Harshini Paruchuru 10 Dougherty Vly 1:35.01 5 46 Anoushka Basu 9 Dougherty Vly 1:41.10 2 47 Deisha Adhishesh 9 Dougherty Vly 1:41.28 6 48 Zahra Jafri 9 Dougherty Vly 1:48.95 5 Event 017 Girls 100 Meter Varsity ========================================================================= 12.34 (12.1) Lisa Chew (Lyn) '91 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Kylie Gillmore 9 Dougherty Vly 14.47 1 2 Audrey Yee 9 Dougherty Vly 15.26 1 3 Kylie Douglas 9 Dougherty Vly 15.80 1 4 Kelsey Ley 9 Dougherty Vly 16.09 1 5 Brianna Huffmaster 9 Dougherty Vly 16.92 1 6 Siri Deevi 9 Dougherty Vly 17.49 1 7 shobha joneja 9 Dougherty Vly 18.32 1 8 Zahra Jafri 9 Dougherty Vly 19.35 1 Event 017 Girls 100 Meter Varsity ========================================================================= 12.34 (12.1) Lisa Chew (Lyn) '91 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Syriah Steel 9 Dougherty Vly 14.04 2 2 Alana Smith 9 Dougherty Vly 14.66 2 3 Lydia Bo 9 Dougherty Vly 15.49 2 4 Maya Bhaskaran 9 Dougherty Vly 15.62 2 5 Esha Grewal 9 Dougherty Vly 16.14 2 6 Emily Yu 9 Dougherty Vly 16.16 2 7 Niharika Alapati 9 Dougherty Vly 16.99 2 8 Shalini Saravanan 9 Dougherty Vly 18.08 2 Event 017 Girls 100 Meter Varsity ========================================================================= 12.34 (12.1) Lisa Chew (Lyn) '91 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Sydney Lewis 9 Dougherty Vly 14.42 3 2 Sarayu Jaladanki 9 Dougherty Vly 15.09 3 3 Isabella Miller 10 Dougherty Vly 15.30 3 4 Kelly Ayabe 9 Dougherty Vly 15.33 3 5 Mia Taylor 9 Dougherty Vly 15.96 3 6 Soniya Gaikwad 9 Dougherty Vly 16.48 3 7 Mahita Yerramsetti 10 Dougherty Vly 16.72 3 8 Deisha Adhishesh 9 Dougherty Vly 17.01 3 Event 017 Girls 100 Meter Varsity ========================================================================= 12.34 (12.1) Lisa Chew (Lyn) '91 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Kyubin Kim 11 Dougherty Vly 15.18 4 2 Snigdha Bidurukontam 10 Dougherty Vly 16.24 4 3 Christine Mok 10 Dougherty Vly 16.46 4 3 Azaleah Paez 10 Dougherty Vly 16.46 4 5 Claire Bae 10 Dougherty Vly 16.95 4 6 Francesca Adaya 10 Dougherty Vly 17.05 4 7 Harshini Paruchuru 10 Dougherty Vly 17.41 4 8 Meia Clark 10 Dougherty Vly 17.57 4 Event 017 Girls 100 Meter Varsity ========================================================================= 12.34 (12.1) Lisa Chew (Lyn) '91 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Isha Sharma 10 Dougherty Vly 14.13 5 2 Bailie Robinson 11 Dougherty Vly 14.33 5 3 Stephanie Gwin 11 Dougherty Vly 14.97 5 4 Cicilyn Li 11 Dougherty Vly 15.19 5 5 Vijetha Ramajayam 11 Dougherty Vly 15.78 5 6 Ankita Nambiar 11 Dougherty Vly 15.89 5 7 Kylee Kim 11 Dougherty Vly 16.27 5 8 Lisa Matos 11 Dougherty Vly 16.55 5 Event 017 Girls 100 Meter Varsity ========================================================================= 12.34 (12.1) Lisa Chew (Lyn) '91 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Aisnwarya Perumal 12 Dougherty Vly 14.08 6 2 Maryam Nazir 11 Dougherty Vly 14.91 6 3 Kristen Ma 11 Dougherty Vly 15.14 6 4 Natalie Kim 12 Dougherty Vly 15.28 6 5 Riley Woo 12 Dougherty Vly 15.66 6 6 Maryam Siddiqui 11 Dougherty Vly 15.80 6 7 Nawon Kim 11 Dougherty Vly 17.55 6 8 Aileen Tang 12 Dougherty Vly 17.64 6 Event 017 Girls 100 Meter Varsity ========================================================================= 12.34 (12.1) Lisa Chew (Lyn) '91 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Samantha Goldstein 10 Dougherty Vly 14.15 7 2 Daniela Puig-Ruiz 11 Dougherty Vly 14.31 7 3 Sihyun Na 10 Dougherty Vly 15.52 7 Event 017 Girls 100 Meter Varsity (Combined) ======================================================================== 12.34 (12.1) Lisa Chew (Lyn) '91 Site Rec: S Name Year School Finals H# ======================================================================== 1 Syriah Steel 9 Dougherty Vly 14.04 2 2 Aisnwarya Perumal 12 Dougherty Vly 14.08 6 3 Isha Sharma 10 Dougherty Vly 14.13 5 4 Samantha Goldstein 10 Dougherty Vly 14.15 7 5 Daniela Puig-Ruiz 11 Dougherty Vly 14.31 7 6 Bailie Robinson 11 Dougherty Vly 14.33 5 7 Sydney Lewis 9 Dougherty Vly 14.42 3 8 Kylie Gillmore 9 Dougherty Vly 14.47 1 9 Alana Smith 9 Dougherty Vly 14.66 2 10 Maryam Nazir 11 Dougherty Vly 14.91 6 11 Stephanie Gwin 11 Dougherty Vly 14.97 5 12 Sarayu Jaladanki 9 Dougherty Vly 15.09 3 13 Kristen Ma 11 Dougherty Vly 15.14 6 14 Kyubin Kim 11 Dougherty Vly 15.18 4 15 Cicilyn Li 11 Dougherty Vly 15.19 5 16 Audrey Yee 9 Dougherty Vly 15.26 1 17 Natalie Kim 12 Dougherty Vly 15.28 6 18 Isabella Miller 10 Dougherty Vly 15.30 3 19 Kelly Ayabe 9 Dougherty Vly 15.33 3 20 Lydia Bo 9 Dougherty Vly 15.49 2 21 Sihyun Na 10 Dougherty Vly 15.52 7 22 Maya Bhaskaran 9 Dougherty Vly 15.62 2 23 Riley Woo 12 Dougherty Vly 15.66 6 24 Vijetha Ramajayam 11 Dougherty Vly 15.78 5 25 Kylie Douglas 9 Dougherty Vly 15.80 1 26 Maryam Siddiqui 11 Dougherty Vly 15.80 6 27 Ankita Nambiar 11 Dougherty Vly 15.89 5 28 Mia Taylor 9 Dougherty Vly 15.96 3 29 Kelsey Ley 9 Dougherty Vly 16.09 1 30 Esha Grewal 9 Dougherty Vly 16.14 2 31 Emily Yu 9 Dougherty Vly 16.16 2 32 Snigdha Bidurukontam 10 Dougherty Vly 16.24 4 33 Kylee Kim 11 Dougherty Vly 16.27 5 34 Christine Mok 10 Dougherty Vly 16.46 4 34 Azaleah Paez 10 Dougherty Vly 16.46 4 36 Soniya Gaikwad 9 Dougherty Vly 16.48 3 37 Lisa Matos 11 Dougherty Vly 16.55 5 38 Mahita Yerramsetti 10 Dougherty Vly 16.72 3 39 Brianna Huffmaster 9 Dougherty Vly 16.92 1 40 Claire Bae 10 Dougherty Vly 16.95 4 41 Niharika Alapati 9 Dougherty Vly 16.99 2 42 Deisha Adhishesh 9 Dougherty Vly 17.01 3 43 Francesca Adaya 10 Dougherty Vly 17.05 4 44 Harshini Paruchuru 10 Dougherty Vly 17.41 4 45 Siri Deevi 9 Dougherty Vly 17.49 1 46 Nawon Kim 11 Dougherty Vly 17.55 6 47 Meia Clark 10 Dougherty Vly 17.57 4 48 Aileen Tang 12 Dougherty Vly 17.64 6 49 Shalini Saravanan 9 Dougherty Vly 18.08 2 50 shobha joneja 9 Dougherty Vly 18.32 1 51 Zahra Jafri 9 Dougherty Vly 19.35 1
VB-Dougherty Vly @ noone : 02-08-17
Dougherty Vly @ noone : 02-08-17 VB Results
Event 006 Boys 1600 Meter Varsity ========================================================================= 4:24.0 yd Chris Hulburd (Lyn) '75 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Neil Braganza 12 Dougherty Vly 4:42.33 1 2 Jake Echsner 12 Dougherty Vly 4:50.29 1 3 Dougherty Vly Dougherty Vly 4:52.19 1 4 Jeremy Lee 11 Dougherty Vly 5:02.42 1 5 Lucas Badcock 10 Dougherty Vly 5:05.65 1 6 Tristan Guerrero 10 Dougherty Vly 5:09.44 1 7 Walden William Dea 11 Dougherty Vly 5:10.92 1 8 Akrum Abdelmagid 10 Dougherty Vly 5:13.08 1 9 Matthew Braga 11 Dougherty Vly 5:17.21 1 10 Kenichi Burnham 10 Dougherty Vly 5:17.68 1 11 Aaron Du 11 Dougherty Vly 5:22.39 1 12 Matt Nash 12 Dougherty Vly 5:32.51 1 13 Quinn Schmidt 12 Dougherty Vly 5:32.60 1 14 Michael Han 9 Dougherty Vly 5:32.84 1 15 Walker Browning 10 Dougherty Vly 5:34.69 1 16 Jacob Gardner 10 Dougherty Vly 5:35.38 1 17 Soumil Prasad 11 Dougherty Vly 5:35.77 1 18 Jason Chin 9 Dougherty Vly 5:35.87 1 19 Siddharth Somala 10 Dougherty Vly 5:37.85 1 20 Jonathan Chen 11 Dougherty Vly 5:45.11 1 21 Zachary Lum 11 Dougherty Vly 5:46.91 1 22 Aarya Parekh 10 Dougherty Vly 5:48.47 1 23 Arjun Babu 9 Dougherty Vly 5:49.02 1 24 Abhinav Bansal 11 Dougherty Vly 5:56.53 1 25 Ayush Kumar 11 Dougherty Vly 5:58.77 1 26 Joshua Laubach 12 Dougherty Vly 5:59.09 1 27 Aman Sankineni 10 Dougherty Vly 6:02.21 1 28 Nathan Raj 11 Dougherty Vly 6:02.61 1 29 Anish Punaroor 10 Dougherty Vly 6:05.87 1 30 Anirudh Patkar 11 Dougherty Vly 6:06.33 1 31 Akshat Patel 10 Dougherty Vly 6:11.95 1 32 David Abdelmalek 10 Dougherty Vly 6:12.12 1 33 Yash Potdar 10 Dougherty Vly 6:25.40 1 34 Avijit Dhaliwal 10 Dougherty Vly 6:27.98 1 35 Abhijit Vadrevu 10 Dougherty Vly 6:40.33 1 36 Rithik Rajani 11 Dougherty Vly 6:44.59 1 37 Harman Arora 10 Dougherty Vly 6:47.05 1 Event 006 Boys 1600 Meter Varsity ========================================================================= 4:24.0 yd Chris Hulburd (Lyn) '75 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Elias Yar 9 Dougherty Vly 5:30.87 2 2 Venkata Dusi 9 Dougherty Vly 5:32.69 2 3 Nirmal Ayyagari 9 Dougherty Vly 5:33.68 2 4 Craig Wong 9 Dougherty Vly 5:55.20 2 5 Rayan Sanatkar 9 Dougherty Vly 6:04.58 2 6 Ruchir Baronia 9 Dougherty Vly 6:07.09 2 7 Avinash Rao 9 Dougherty Vly 6:08.80 2 8 Justin Luurtsema 9 Dougherty Vly 6:12.07 2 9 Shriram Joshi 9 Dougherty Vly 6:19.81 2 10 Steven Deng 9 Dougherty Vly 6:20.09 2 11 Rahul Kaparaboyna 9 Dougherty Vly 6:22.62 2 12 Karan Sidhu 10 Dougherty Vly 6:27.05 2 13 Matthew Kim 9 Dougherty Vly 6:28.19 2 14 Andrew Wu 9 Dougherty Vly 6:31.27 2 15 Joel Verghese 9 Dougherty Vly 6:50.25 2 16 Joshua Wu 10 Dougherty Vly 7:18.51 2 Event 006 Boys 1600 Meter Varsity (Combined) ======================================================================== 4:24.0 yd Chris Hulburd (Lyn) '75 Site Rec: S Name Year School Finals H# ======================================================================== 1 Neil Braganza 12 Dougherty Vly 4:42.33 1 2 Jake Echsner 12 Dougherty Vly 4:50.29 1 3 Dougherty Vly Dougherty Vly 4:52.19 1 4 Jeremy Lee 11 Dougherty Vly 5:02.42 1 5 Lucas Badcock 10 Dougherty Vly 5:05.65 1 6 Tristan Guerrero 10 Dougherty Vly 5:09.44 1 7 Walden William Dea 11 Dougherty Vly 5:10.92 1 8 Akrum Abdelmagid 10 Dougherty Vly 5:13.08 1 9 Matthew Braga 11 Dougherty Vly 5:17.21 1 10 Kenichi Burnham 10 Dougherty Vly 5:17.68 1 11 Aaron Du 11 Dougherty Vly 5:22.39 1 12 Elias Yar 9 Dougherty Vly 5:30.87 2 13 Matt Nash 12 Dougherty Vly 5:32.51 1 14 Quinn Schmidt 12 Dougherty Vly 5:32.60 1 15 Venkata Dusi 9 Dougherty Vly 5:32.69 2 16 Michael Han 9 Dougherty Vly 5:32.84 1 17 Nirmal Ayyagari 9 Dougherty Vly 5:33.68 2 18 Walker Browning 10 Dougherty Vly 5:34.69 1 19 Jacob Gardner 10 Dougherty Vly 5:35.38 1 20 Soumil Prasad 11 Dougherty Vly 5:35.77 1 21 Jason Chin 9 Dougherty Vly 5:35.87 1 22 Siddharth Somala 10 Dougherty Vly 5:37.85 1 23 Jonathan Chen 11 Dougherty Vly 5:45.11 1 24 Zachary Lum 11 Dougherty Vly 5:46.91 1 25 Aarya Parekh 10 Dougherty Vly 5:48.47 1 26 Arjun Babu 9 Dougherty Vly 5:49.02 1 27 Craig Wong 9 Dougherty Vly 5:55.20 2 28 Abhinav Bansal 11 Dougherty Vly 5:56.53 1 29 Ayush Kumar 11 Dougherty Vly 5:58.77 1 30 Joshua Laubach 12 Dougherty Vly 5:59.09 1 31 Aman Sankineni 10 Dougherty Vly 6:02.21 1 32 Nathan Raj 11 Dougherty Vly 6:02.61 1 33 Rayan Sanatkar 9 Dougherty Vly 6:04.58 2 34 Anish Punaroor 10 Dougherty Vly 6:05.87 1 35 Anirudh Patkar 11 Dougherty Vly 6:06.33 1 36 Ruchir Baronia 9 Dougherty Vly 6:07.09 2 37 Avinash Rao 9 Dougherty Vly 6:08.80 2 38 Akshat Patel 10 Dougherty Vly 6:11.95 1 39 Justin Luurtsema 9 Dougherty Vly 6:12.07 2 40 David Abdelmalek 10 Dougherty Vly 6:12.12 1 41 Shriram Joshi 9 Dougherty Vly 6:19.81 2 42 Steven Deng 9 Dougherty Vly 6:20.09 2 43 Rahul Kaparaboyna 9 Dougherty Vly 6:22.62 2 44 Yash Potdar 10 Dougherty Vly 6:25.40 1 45 Karan Sidhu 10 Dougherty Vly 6:27.05 2 46 Avijit Dhaliwal 10 Dougherty Vly 6:27.98 1 47 Matthew Kim 9 Dougherty Vly 6:28.19 2 48 Andrew Wu 9 Dougherty Vly 6:31.27 2 49 Abhijit Vadrevu 10 Dougherty Vly 6:40.33 1 50 Rithik Rajani 11 Dougherty Vly 6:44.59 1 51 Harman Arora 10 Dougherty Vly 6:47.05 1 52 Joel Verghese 9 Dougherty Vly 6:50.25 2 53 Joshua Wu 10 Dougherty Vly 7:18.51 2 Event 014 Boys 400 Meter Varsity ========================================================================= 48.4 yd Benny Brown (Sun) '71 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Jordan Firdie 9 Dougherty Vly 1:01.14 1 2 Joshua Laubach 12 Dougherty Vly 1:03.61 1 3 Fan [Bill] Hwang 12 Dougherty Vly 1:05.52 1 4 Vikram Balasubramanian 10 Dougherty Vly 1:06.17 1 5 Jack Pluth 9 Dougherty Vly 1:08.87 1 6 Lucas Fanelli 9 Dougherty Vly 1:08.93 1 7 Akash Chakka 9 Dougherty Vly 1:09.60 1 8 Dru Jackson 9 Dougherty Vly 1:17.51 1 Event 014 Boys 400 Meter Varsity ========================================================================= 48.4 yd Benny Brown (Sun) '71 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Shady Henry 9 Dougherty Vly 1:04.09 2 2 Sreeram Veerapaneni 9 Dougherty Vly 1:06.88 2 3 Lawrence Mei 9 Dougherty Vly 1:08.98 2 4 Kevin Peter 9 Dougherty Vly 1:11.67 2 5 Jason Horvath 9 Dougherty Vly 1:14.18 2 6 Tanush Koneru 9 Dougherty Vly 1:14.53 2 7 Mark Demeter 9 Dougherty Vly 1:16.07 2 8 Zachery mcCrann 9 Dougherty Vly 1:17.19 2 Event 014 Boys 400 Meter Varsity ========================================================================= 48.4 yd Benny Brown (Sun) '71 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Jordan Lam 11 Dougherty Vly 1:05.10 3 2 Jadon Chan 9 Dougherty Vly 1:05.34 3 3 Daniel Zhang 9 Dougherty Vly 1:07.10 3 4 Michael Han 9 Dougherty Vly 1:07.54 3 5 Aayush Patel 9 Dougherty Vly 1:09.22 3 6 Andrew Wu 9 Dougherty Vly 1:10.64 3 7 Avinash Rao 9 Dougherty Vly 1:13.13 3 8 David Le 9 Dougherty Vly 1:19.99 3 Event 014 Boys 400 Meter Varsity ========================================================================= 48.4 yd Benny Brown (Sun) '71 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Hyunsu Jang 11 Dougherty Vly 1:01.67 4 2 Aditya Vallabhani 10 Dougherty Vly 1:04.10 4 3 Jeffrey Toman 10 Dougherty Vly 1:05.04 4 4 Cameron Armas 11 Dougherty Vly 1:08.12 4 5 Rohail Hussain 10 Dougherty Vly 1:08.98 4 6 Joseph Pon 10 Dougherty Vly 1:10.04 4 7 Christopher Enriquez 10 Dougherty Vly 1:14.21 4 8 Vibhav Kaura 10 Dougherty Vly 1:19.77 4 Event 014 Boys 400 Meter Varsity ========================================================================= 48.4 yd Benny Brown (Sun) '71 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Eudon Luu 10 Dougherty Vly 1:04.15 5 2 Bryan Kim 10 Dougherty Vly 1:04.82 5 3 Rayan Sanatkar 9 Dougherty Vly 1:05.62 5 4 Wasim Guermas 10 Dougherty Vly 1:07.51 5 5 Steven Deng 9 Dougherty Vly 1:09.87 5 6 Tanish Kumar 9 Dougherty Vly 1:11.28 5 7 Justin Xu 11 Dougherty Vly 1:18.37 5 8 Vatsal Modgil 12 Dougherty Vly 1:27.08 5 Event 014 Boys 400 Meter Varsity ========================================================================= 48.4 yd Benny Brown (Sun) '71 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Lucas Badcock 10 Dougherty Vly 58.87 6 2 Jingyu Han 12 Dougherty Vly 1:01.73 6 3 Sean Griffin 10 Dougherty Vly 1:05.32 6 4 Ajay Agarwal 10 Dougherty Vly 1:06.96 6 5 Richard Deng 9 Dougherty Vly 1:08.80 6 6 Alexander Esparza 10 Dougherty Vly 1:11.38 6 7 Tirth Kashikar 10 Dougherty Vly 1:12.52 6 8 Tanuj Vemuri 10 Dougherty Vly 1:28.53 6 Event 014 Boys 400 Meter Varsity ========================================================================= 48.4 yd Benny Brown (Sun) '71 Site Rec: S Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Jacob Bendah 11 Dougherty Vly 1:02.48 7 2 Jonathan Salvador 12 Dougherty Vly 1:03.33 7 3 William Wong 10 Dougherty Vly 1:04.34 7 4 Mikhail Adlin 12 Dougherty Vly 1:04.68 7 5 Nathaniel Lee 11 Dougherty Vly 1:11.10 7 6 Tuhin Sarkar 11 Dougherty Vly 1:16.14 7 Event 014 Boys 400 Meter Varsity (Combined) ======================================================================== 48.4 yd Benny Brown (Sun) '71 Site Rec: S Name Year School Finals H# ======================================================================== 1 Lucas Badcock 10 Dougherty Vly 58.87 6 2 Jordan Firdie 9 Dougherty Vly 1:01.14 1 3 Hyunsu Jang 11 Dougherty Vly 1:01.67 4 4 Jingyu Han 12 Dougherty Vly 1:01.73 6 5 Jacob Bendah 11 Dougherty Vly 1:02.48 7 6 Jonathan Salvador 12 Dougherty Vly 1:03.33 7 7 Joshua Laubach 12 Dougherty Vly 1:03.61 1 8 Shady Henry 9 Dougherty Vly 1:04.09 2 9 Aditya Vallabhani 10 Dougherty Vly 1:04.10 4 10 Eudon Luu 10 Dougherty Vly 1:04.15 5 11 William Wong 10 Dougherty Vly 1:04.34 7 12 Mikhail Adlin 12 Dougherty Vly 1:04.68 7 13 Bryan Kim 10 Dougherty Vly 1:04.82 5 14 Jeffrey Toman 10 Dougherty Vly 1:05.04 4 15 Jordan Lam 11 Dougherty Vly 1:05.10 3 16 Sean Griffin 10 Dougherty Vly 1:05.32 6 17 Jadon Chan 9 Dougherty Vly 1:05.34 3 18 Fan [Bill] Hwang 12 Dougherty Vly 1:05.52 1 19 Rayan Sanatkar 9 Dougherty Vly 1:05.62 5 20 Vikram Balasubramanian 10 Dougherty Vly 1:06.17 1 21 Sreeram Veerapaneni 9 Dougherty Vly 1:06.88 2 22 Ajay Agarwal 10 Dougherty Vly 1:06.96 6 23 Daniel Zhang 9 Dougherty Vly 1:07.10 3 24 Wasim Guermas 10 Dougherty Vly 1:07.51 5 25 Michael Han 9 Dougherty Vly 1:07.54 3 26 Cameron Armas 11 Dougherty Vly 1:08.12 4 27 Richard Deng 9 Dougherty Vly 1:08.80 6 28 Jack Pluth 9 Dougherty Vly 1:08.87 1 29 Lucas Fanelli 9 Dougherty Vly 1:08.93 1 30 Lawrence Mei 9 Dougherty Vly 1:08.98 2 31 Rohail Hussain 10 Dougherty Vly 1:08.98 4 32 Aayush Patel 9 Dougherty Vly 1:09.22 3 33 Akash Chakka 9 Dougherty Vly 1:09.60 1 34 Steven Deng 9 Dougherty Vly 1:09.87 5 35 Joseph Pon 10 Dougherty Vly 1:10.04 4 36 Andrew Wu 9 Dougherty Vly 1:10.64 3 37 Nathaniel Lee 11 Dougherty Vly 1:11.10 7 38 Tanish Kumar 9 Dougherty Vly 1:11.28 5 39 Alexander Esparza 10 Dougherty Vly 1:11.38 6 40 Kevin Peter 9 Dougherty Vly 1:11.67 2 41 Tirth Kashikar 10 Dougherty Vly 1:12.52 6 42 Avinash Rao 9 Dougherty Vly 1:13.13 3 43 Jason Horvath 9 Dougherty Vly 1:14.18 2 44 Christopher Enriquez 10 Dougherty Vly 1:14.21 4 45 Tanush Koneru 9 Dougherty Vly 1:14.53 2 46 Mark Demeter 9 Dougherty Vly 1:16.07 2 47 Tuhin Sarkar 11 Dougherty Vly 1:16.14 7 48 Zachery mcCrann 9 Dougherty Vly 1:17.19 2 49 Dru Jackson 9 Dougherty Vly 1:17.51 1 50 Justin Xu 11 Dougherty Vly 1:18.37 5 51 Vibhav Kaura 10 Dougherty Vly 1:19.77 4 52 David Le 9 Dougherty Vly 1:19.99 3 53 Vatsal Modgil 12 Dougherty Vly 1:27.08 5 54 Tanuj Vemuri 10 Dougherty Vly 1:28.53 6 Event 018 Boys 100 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Jordan Firdie 9 Dougherty Vly 13.11 1 2 Shady Henry 9 Dougherty Vly 13.52 1 3 Lucas Fanelli 9 Dougherty Vly 13.64 1 4 Jadon Chan 9 Dougherty Vly 14.20 1 5 Jason Horvath 9 Dougherty Vly 15.00 1 6 Zachery mcCrann 9 Dougherty Vly 15.05 1 7 Mark Demeter 9 Dougherty Vly 15.37 1 8 David Le 9 Dougherty Vly 15.71 1 Event 018 Boys 100 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Sreeram Veerapaneni 9 Dougherty Vly 13.55 2 2 Jack Pluth 9 Dougherty Vly 13.98 2 3 Daniel Zhang 9 Dougherty Vly 14.07 2 4 Lawrence Mei 9 Dougherty Vly 14.20 2 5 Kevin Peter 9 Dougherty Vly 14.30 2 6 Dru Jackson 9 Dougherty Vly 14.31 2 7 Aayush Patel 9 Dougherty Vly 14.36 2 8 Tanush Koneru 9 Dougherty Vly 15.25 2 Event 018 Boys 100 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Eudon Luu 10 Dougherty Vly 13.30 3 2 Richard Deng 9 Dougherty Vly 13.54 3 3 Ajay Agarwal 10 Dougherty Vly 13.64 3 4 Joseph Pon 10 Dougherty Vly 14.10 3 5 Akash Chakka 9 Dougherty Vly 14.30 3 6 Tanish Kumar 9 Dougherty Vly 14.50 3 7 Christopher Enriquez 10 Dougherty Vly 15.08 3 8 Vibhav Kaura 10 Dougherty Vly 16.09 3 Event 018 Boys 100 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Izaac Navarrette 10 Dougherty Vly 12.47 4 2 Neal Tiu 10 Dougherty Vly 12.72 4 3 Bryan Kim 10 Dougherty Vly 12.80 4 4 Rafael Ricon 10 Dougherty Vly 12.85 4 5 Vikram Balasubramanian 10 Dougherty Vly 13.46 4 6 Wasim Guermas 10 Dougherty Vly 14.62 4 7 Tirth Kashikar 10 Dougherty Vly 15.10 4 8 Tanuj Vemuri 10 Dougherty Vly 16.25 4 Event 018 Boys 100 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Ryan Farrior 10 Dougherty Vly 12.00 5 2 Sashank Rayapudi 11 Dougherty Vly 12.13 5 3 Feivel Matthieu Oflas 10 Dougherty Vly 12.28 5 4 Brandon Twomey 11 Dougherty Vly 12.59 5 5 Spencer Chan 11 Dougherty Vly 12.67 5 6 Sean Griffin 10 Dougherty Vly 12.86 5 7 William Wong 10 Dougherty Vly 13.76 5 8 Jonathan Chen 11 Dougherty Vly 15.86 5 Event 018 Boys 100 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Ethan Song 11 Dougherty Vly 11.28 6 2 Jake Longson 11 Dougherty Vly 11.89 6 3 Michael Hsieh 11 Dougherty Vly 12.87 6 4 Jacob Bendah 11 Dougherty Vly 13.12 6 5 Cameron Armas 11 Dougherty Vly 13.22 6 6 Tuhin Sarkar 11 Dougherty Vly 14.05 6 7 Nathaniel Lee 11 Dougherty Vly 14.73 6 8 Justin Xu 11 Dougherty Vly 16.17 6 Event 018 Boys 100 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Ryan Chiu 12 Dougherty Vly 12.05 7 2 Evan Chiu 12 Dougherty Vly 12.10 7 3 Milad Andrew Mehr 12 Dougherty Vly 12.13 7 4 Tyrell Hill 12 Dougherty Vly 12.27 7 5 Jonathan Salvador 12 Dougherty Vly 13.26 7 6 Eugene Luu 12 Dougherty Vly 13.29 7 7 Khyree Foster 12 Dougherty Vly 14.58 7 Event 018 Boys 100 Meter Varsity ========================================================================= Name Year School Finals H# ========================================================================= 1 Fan [Bill] Hwang 12 Dougherty Vly 13.24 8 2 Jingyu Han 12 Dougherty Vly 13.40 8 3 Mikhail Adlin 12 Dougherty Vly 13.86 8 4 Vatsal Modgil 12 Dougherty Vly 14.26 8 Event 018 Boys 100 Meter Varsity (Combined) ======================================================================== Name Year School Finals H# ======================================================================== 1 Ethan Song 11 Dougherty Vly 11.28 6 2 Jake Longson 11 Dougherty Vly 11.89 6 3 Ryan Farrior 10 Dougherty Vly 12.00 5 4 Ryan Chiu 12 Dougherty Vly 12.05 7 5 Evan Chiu 12 Dougherty Vly 12.10 7 6 Sashank Rayapudi 11 Dougherty Vly 12.13 5 7 Milad Andrew Mehr 12 Dougherty Vly 12.13 7 8 Tyrell Hill 12 Dougherty Vly 12.27 7 9 Feivel Matthieu Oflas 10 Dougherty Vly 12.28 5 10 Izaac Navarrette 10 Dougherty Vly 12.47 4 11 Brandon Twomey 11 Dougherty Vly 12.59 5 12 Spencer Chan 11 Dougherty Vly 12.67 5 13 Neal Tiu 10 Dougherty Vly 12.72 4 14 Bryan Kim 10 Dougherty Vly 12.80 4 15 Rafael Ricon 10 Dougherty Vly 12.85 4 16 Sean Griffin 10 Dougherty Vly 12.86 5 17 Michael Hsieh 11 Dougherty Vly 12.87 6 18 Jordan Firdie 9 Dougherty Vly 13.11 1 19 Jacob Bendah 11 Dougherty Vly 13.12 6 20 Cameron Armas 11 Dougherty Vly 13.22 6 21 Fan [Bill] Hwang 12 Dougherty Vly 13.24 8 22 Jonathan Salvador 12 Dougherty Vly 13.26 7 23 Eugene Luu 12 Dougherty Vly 13.29 7 24 Eudon Luu 10 Dougherty Vly 13.30 3 25 Jingyu Han 12 Dougherty Vly 13.40 8 26 Vikram Balasubramanian 10 Dougherty Vly 13.46 4 27 Shady Henry 9 Dougherty Vly 13.52 1 28 Richard Deng 9 Dougherty Vly 13.54 3 29 Sreeram Veerapaneni 9 Dougherty Vly 13.55 2 30 Lucas Fanelli 9 Dougherty Vly 13.64 1 31 Ajay Agarwal 10 Dougherty Vly 13.64 3 32 William Wong 10 Dougherty Vly 13.76 5 33 Mikhail Adlin 12 Dougherty Vly 13.86 8 34 Jack Pluth 9 Dougherty Vly 13.98 2 35 Tuhin Sarkar 11 Dougherty Vly 14.05 6 36 Daniel Zhang 9 Dougherty Vly 14.07 2 37 Joseph Pon 10 Dougherty Vly 14.10 3 38 Lawrence Mei 9 Dougherty Vly 14.20 2 39 Jadon Chan 9 Dougherty Vly 14.20 1 40 Vatsal Modgil 12 Dougherty Vly 14.26 8 41 Kevin Peter 9 Dougherty Vly 14.30 2 42 Akash Chakka 9 Dougherty Vly 14.30 3 43 Dru Jackson 9 Dougherty Vly 14.31 2 44 Aayush Patel 9 Dougherty Vly 14.36 2 45 Tanish Kumar 9 Dougherty Vly 14.50 3 46 Khyree Foster 12 Dougherty Vly 14.58 7 47 Wasim Guermas 10 Dougherty Vly 14.62 4 48 Nathaniel Lee 11 Dougherty Vly 14.73 6 49 Jason Horvath 9 Dougherty Vly 15.00 1 50 Zachery mcCrann 9 Dougherty Vly 15.05 1 51 Christopher Enriquez 10 Dougherty Vly 15.08 3 52 Tirth Kashikar 10 Dougherty Vly 15.10 4 53 Tanush Koneru 9 Dougherty Vly 15.25 2 54 Mark Demeter 9 Dougherty Vly 15.37 1 55 David Le 9 Dougherty Vly 15.71 1 56 Jonathan Chen 11 Dougherty Vly 15.86 5 57 Vibhav Kaura 10 Dougherty Vly 16.09 3 58 Justin Xu 11 Dougherty Vly 16.17 6 59 Tanuj Vemuri 10 Dougherty Vly 16.25 4
Full Results : Dougherty Vly @ noone : 02-08-17 @ 3:30
COMBINED SCORES : Dougherty Vly @ noone : 02-08-17 @ 3:30