Lynbrook HS - Cross Country

1995 Awards

Amie Wu VG _ MVP Grace Lee VG _ Most Improved Cindy Wang VG _ SA Paul Neeves VB _ MVP Nick Heimlich VB _ Most Improved Henry Shu VB _ SA Wency Chinn JVG _ MVP Mariel Quevedo JVG _ Most Improved Pat Huang JVG _ SA Aman Sirohi FS _ MVP Matthew Wishnack FS _ Most Improved Lucas Yun-Nikolac FS _ SA