CSM 2mi All-Comer - 11/19/16

Heat #1 1. 3 Alfredo Mejia 00:10:16.3 00:00:00.0 Boy's Two Mile 2. 6 Takahiro Mollenkamp00:10:20.1 00:00:03.8 Boy's Two Mile 3. 7 Azael Zamora 00:10:24.8 00:00:08.5 Boy's Two Mile 4. 5 Tommy Petersen 00:10:26.3 00:00:10.0 Boy's Two Mile 5. 4 Alex Tait 00:10:42.3 00:00:26.0 Boy's Two Mile 6. 8 Sarah Gayer 00:11:39.2 00:01:22.9 Girl's Two Mile Heat #2 1. 10 Eli Haas 00:11:16.7 00:00:00.0 Boy's Two Mile 2. 12 Vincent Giglio 00:11:31.7 00:00:15.0 Boy's Two Mile 3. 9 Aaron Moskovitz 00:11:34.2 00:00:17.5 Boy's Two Mile 4. 11 Isaac Gutierrez 00:11:37.3 00:00:20.6 Boy's Two Mile 5. 14 Diego Escobedo 00:12:02.6 00:00:45.9 Boy's Two Mile Heat #3 1. 15 Carson Shek 00:11:51.2 00:00:00.0 Boy's Two Mile 2. 16 Arlet Miranda 00:12:34.6 00:00:43.4 Girl's Two Mile 3. 17 Melia Melkesian 00:15:33.3 00:03:42.1 Girl's Two Mile